Produk ini terdiri daripada vitamin B-Complex, Vitamin E dan Vitamin C. Ringkasan fungsi produk-produk ini ialah ibarat berikut; Peranan Vitamin