Banyak BERALASAN…masih boleh berjaya…bagaimana? Anda boleh Berjaya walaupun anda sering memberi alasan atau mencipta alasan. Ciptalah Suatu Alasan Yang Benar-Benar